U ŽALUDŮ

Nové stránky hospody U Žaludů

Nejlepší hospoda v centru Prahy


Nejlepší hospoda v centru Prahy. Máme studené pivo a teplé jídlo.
O víkendu hrajeme karty.